گزارش زنده ی یک زندگی

تغییرات هورمونی لعنتی

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ق.ظ

این pms  لعنتی کاری با روح و روان آدم میکنه که آدم وقتی به حرفهایی که زده فکر

میکنه دلش میخواد بره از خود خدا هم عذر خواهی کنه واسه حرفهایی که بهش زده

و چیزایی که خواسته ...


خدا جونم من معذرت میخوام ، اشتباه کردم ، واقعا اون حرفها رو که زدم دست خودم

نبود... من خیلی چیزا دارم که واسه خیلی ها آرزوعه، ازت بابت همه ی ناشکری هام

معذرت میخوام

تو بهترینی، ازت بهترین حال دل رو واسه همه ی آدما میخوام ...

ازت میخوام حال و حس بد دل همه رو بشوری ببری

ازت میخوام حال دل هیچ کس بد نباشه و همه آدما یه بهونه ای واسه لبخند زدن داشته

باشن ....

منو ببخش ، از طرف بنده ی کوچیکت

  • موافقین ۸ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ق.ظ
  • سویل :)