گزارش زنده ی یک زندگی

محرم که میشه دلم میخواد پسر باشم

که بتونم راحت برم هیئت ، سینه بزنم ،زنجیر بزنم 

ولی چون پسر نیستم ،میشینم تو خونه و برنامه های

بیخودی تلویزیون رو میبینم و میگم خوش به حال پسرا ....

  • سویل :)